sushi24

Пръчиците за хранене са част от кулинарната история на Изтока, и използването им е усложнено от много условности и церемонии. За да можем да кажем, че ползваме пръчиците за хранене правилно, трябва да действаме по следния начин: взимаме едната пръчица /на разстояние една трета от горния край/ между палеца и показалеца на дясната ни ръка.Придържаме я с палеца и безименния пръст така, че

показалезът, средният и палецът да образуват пръстен. Втората пръчица разполагаме паралелно на първата, на разстояние около 15 мм. Когато изправим средния си пръст, пръчиците трябва да се раздалечат. Те се събират, като сгънем показалеца, и тогава с връхчетата им хващаме парченцето, което изглежда най-апетитно. Ако то е много голямо, с помощта на приборите за хранене то може да се раздели.