Мерканто ж.к. "Дружба" Мерканто пл. "Васил Левски"
Мерканто ж.к. "Стоян Заимов"
druzba_3 levski_03 zaimov_01

Мерканто бул. "Панайот Хитов" Мерканто ул. "Георги Икономов"
Мерканто ул. "Ал. Стамболийски"
hitov_01 ikonomov_01 stamboliiski_01

Мерканто ул. "Д. Пехливанов" Мерканто ж.к. "Стоян Заимов" 2

pehlivanov 1_znew